+420 602 730 004
Svoz a odvoz dříví
 Zpět na hlavní stránku

Svoz a odvoz dříví

Naše tým zkušených pracovníků je vyškolený v technikách manipulace s dřevem a používání specializovaných zařízení, jako jsou lesní manipulátory a nákladní vozidla s nástavbami pro přepravu dřeva. Tímto zajišťujeme bezpečný a šetrný přístup ke zpracování dřeva, minimalizujeme riziko poškození a ztrátu materiálu.
Naše služba zahrnuje svoz dřeva přímo z lesa, zahrad nebo jiných míst, kde se nachází. Dřevo je důkladně zpracováno a naloženo na naše vozidlo s využitím vhodných technik a zařízení. Poté přepravujeme dřevo na stanovené místo, které si zákazník vyžádal, a pečlivě ho vyložíme na určeném místě.
Jsme si vědomi důležitosti spolehlivosti a efektivnosti v tomto procesu. Proto jsme schopni poskytnout našim zákazníkům rychlou a profesionální obsluhu. Snažíme se také minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a řídit se ekologickými principy, například zajištěním odpovídajícího nakládání s vytěženými stromy.
Cookies

Používáme soubory cookies

Soubory cookies nám slouží k analýze návštěvnosti našeho webu, vyhodnocování marketingových kampaní a jeho správnému fungování. Pokud používání cookies zakážete, budeme používat jen cookies nezbytné pro správné fungování našeho webu.